Letný denný tábor

Ďakujeme za 160 detí, ktoré s nami prežili veríme, že nezabudnuteľný prázdninový čas!

Prešiel rok a opäť sú tu!

plagatTaborWeb (1)

Tabor_kolaz

 

Prihlaska 2018