Letný denný tábor

Milí rodičia, ďakujeme vám opäť za 150 detí, ktoré s nami prežili veríme, že nezabudnuteľný prázdninový čas! Tešíme sa opäť o rok! 

plagatTaborWeb (1)

Tabor_kolaz

 

Prihlaska 2018