Bobošíková Silvia

BobosikovaPri hľadaní cesty ako začať s angličtinou pri vlastných deťoch, som sa stretla s úžasnou metódou výuky cudzích jazykov Hocus Lotus. Táto metóda ma oslovila natoľko, že som sa rozhodla stať lektorkou kurzov Hocus Lotus. Spája v sebe všetko, čo mám rada: prirodzenosť, hravosť, melodickosť, divadlo, pohyb a vzdelávaciu koncepciu, ktorá jednoducho na deti funguje. roblematike bilingválnej výchovy sa venujem pod vedením Mgr. Zlatice Jursovej Zacharovej, PhD , ktorá spolupracuje s Univerzitou v Ríme na medzinárodných výskumoch pre overovanie efektivity metódy Hocus a Lotus v praxi. pohybového, umeleckého a čiastočne aj jazykového vzdelávania. Milujem knižky a cudzie jazyky a pri tejto práci ma oslovili knižky pre deti z anglického vydavateľstva Usborne, ktoré zároveň ponúkam všetkým fanúšikom kvalitnej literatúry pre deti. Mám dve deti – dvojičky Dominika a Lauru, s ktorými doma praktizujeme prirodzeným spôsobom metódu Hocus Lotus.

V našom centre: Hocus Lotus