Varcholová Zora

VarcholovaMoje meno je Zora Varcholová. Som absolventkou ateliéru súčasných maliarskych tendencií na Akadémii umení v Banskej Bystrici.
Ešte pred skončením školy som si vyskúšala prácu s deťmi a hneď keď to bolo možné, som sa k tomu vrátila. Milujem to detské  úprimné vnímanie sveta a myslím si, že je veľmi dôležité, aby sa to videnie čo najviac podporilo a rozvíjalo. Prečo som sa rozhodla pracovať sama.
Pracovala som , ako učiteľka výtvarného odboru v jednej zuške, no odišla som z viacerých dôvodov. Jedným z nich bol ten, že systém súkromných zušiek je nastavený tak, že ak chce zuška „prežiť“, musí mať čo najviac žiakov. To viedlo k značnému obmedzeniu, znevýhodneniu a nakoniec aj k brzdeniu „ mojich detí “(študentov)
Tento princíp, sa rozhodne nezhodoval a nezhoduje s mojim presvedčením o kreatívnom procese akejkoľvek činnosti.
Potom sa stalo to, že pri pohľade na niektoré škôlkárske nástenky detských prác, som si
neustále kládla otázku: „Prečo pani učiteľky vystrihnú trojročným deťom ryby a nechajú ich to len pomaľovať, či dokresliť?“
Namiesto rôznych, krásnych čudesných tvarov, v ktorých by sa odzrkadlila detská individualita, vidíme 20 takmer identických rýb, ktoré sa líšia len menom, čo tiež napísala pani učiteľka. Keby deťom bola namiesto vystrihnutej šablóny daná sloboda, nerozoznali by sme prácu svojho dieťaťa ihneď, aj bez mena?  odľa mojich skúseností, jedným z kľúčov k správnej pedagogike, je individuálny prístup.
Zastávam názor, že práve jedinečnosť každého,  by mala  byť pre pedagóga prínosom a odrazovým mostíkom na ceste k spokojnosti na oboch stranách, u žiaka aj  učiteľa.
Ďalej si myslím, že nieje vôbec dôležité, vyhrať výtvarnú súťaž, ako nás k tomu vedú na niektorých zuškách. Oveľa podstatnejšie je, aby pri procese diela bola prítomná emócia, zážitok. Konečná forma  a hodnota diela je druhoradá. Prioritou je proces. Radosť z maľby, kresby, lepenia….
Ak súhlasíte, príďte sa pozrieť na ukážkovú hodinu.

V našom centre: RaZdvatriAtelier