Nemčina hrou

Nemcinahrou_logoVeková skupina:: 4 – 6 rokov, 7 – 10 rokov

Kedy: v soboty 9.00 – 9.45 /mladšie deti/, v soboty 10.00 -10.45 /staršie deti/

Cena: 18€ / mesačne (4 hodiny)

Popis: Nemecký jazyk pre deti, ktorý sa uskutočňuje hravou formou, prostredníctvom hier, piesní, básní, tancov a samozrejme vypracovávaním pracovných listov. Deti sprevádza celým kurzom logopedická bábka, ktorá umožní deťom komunikovať bez strachu a zábran. Staršie deti /6 – 10 rokov/ sa učia základy gramatiky, samozrejme tiež hravou formou.

Kurz vedie: Lívia Zeman

Viac informácií a nahlasovanie: tel: 0907716963, email: liviazeman@gmail.com

O pravidlách

Potrebujete: