Výtvarka

Veková skupina: 6-12 rokov

Kedy:  pondelky 17:00 – 18:30                                                                                                     stredy  17:00 – 18:30

Cena:   26 € / 4 hodiny   

Popis: Kreatívna výtvarná je dielnička, na ktorej kladieme dôraz na jedinečnost každého účastníka, preto obsah a forma dielne bude prispôsobená ich momentálnemu citovému rozpoloženiu. Vytváranie 3D aj 2D prác.
Deti si vyskúšajú individuálnu prácu a prácu v skupine, kde sa okrem rôznych techník, naučia kreatívnej a rešpektujúcej spolupráci na kolektívnych dielach.
Samozrejmostou sú základy dejín výtvarných smerov

Kurzy vedie: Mgr. art. Zora Varcholová

Viac informácií a nahlasovanie: tel:  0949 158 034, email: zoravarcholova@gmail.com

http://razdvatriatelier.blogspot.sk/

http://www.sashe.sk/RaZdvatriAtelier

http://www.zoravarcholova.sk

O pravidlách

Potrebujete: náhradné oblečenie,alebo aj pracovný pláštik, prezúvky