Pravidlá

Zaraďovanie deti do jednotlivých kategórii prebieha na základe individuálnych schopností dieťaťa vnímať, sústrediť sa na tréningu, ako aj jeho vrodených tanečných (pohybových) a rytmických predpokladov a tiež správania.

Na tréningy musia deti chodiť pravidelne, ak sú choré treba neprítomnosť oznámiť SMSkou na nižšie uvedené číslado SMS napísať PRIEZVISKO A MENO DIEŤAŤA!

Registračný (jednorázový) poplatok je vo výške 10,- €, platí sa pri zápise dieťaťa do klubu.

Mesačný členský poplatok v kategórii PRÍPRAVKA je vo výške 40,- €

Mesačný členský poplatok v kategórii PRÍPRAVKA je vo výške 35,- €

  • Mesačný poplatok je povinné uhradiť za kazdý mesiac, aj ked dieťa nebolo na tréningoch (Tréningy su POVINNÉ!!!).

  • Platby sa vykonávajú za 10 mesiacov v kalendárnom roku. /Za prázdninové mesiace júl a august sa poplatok neplatí/.

  • Počas sviatkov, dni voľna a prázdnin tanečná výuka neprebieha.

  • Všetky náklady súvisiace s činnosťou deti v klube sú financované rodičmi deti.

Poplatky sa uhrádzaju bankovým prevodom na číslo účtu 2626252401/1100 alebo v hotovosti u trénerky vždy k 15 dňu v príslušnom mesiaci.

TS ASSOS Nelux Bratislava

Lucia Farkašovská 0905 512 645

Marina Opltová (Mimina) 0905 446 040

Georgina Martinovičová (Gia)