Rozvrh

Aktuálny rozvrh pre školský rok 2018/2019.    

POPOLUDŇAJŠIE ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY ZAČÍNAME od 10.9.2018.

DOPOLUDŇAJŠIE KURZY PRE DETI ZAČÍNAME od 17.9.2018.     

VT_11_2018

MT_10_2018

U_10_2018