Rozvrh

Aktuálny rozvrh pre školský rok 2018/2019.    

POPOLUDŇAJŠIE ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY ZAČÍNAME od 10.9.2018.

DOPOLUDŇAJŠIE KURZY PRE DETI ZAČÍNAME od 17.9.2018.     

V priebehu mesiaca SEPTEMBER doplníme rozvrh o ďalšie hodiny pre deti a dospelých, na ktorých pracujeme!    

VT_10_2018

 

MT_10_2018

 

 

       

   

 

 

U_11_2017