Hocus-Lotus

Hocus-Lotus_plagat

Veková skupina: 1,5 – 3,5 roka (dopoludňajší kurz), 5 – 8 rokov (popoludňajší kurz)

Kedy: v pondelky 9:15 – 10:00 hod, štvrtok 17:15 – 18:15 hod

Cena: 60 €  / 12 hodín + materiály

Popis: Obľúbené postavičky Hocus a Lotuska, kríženci dinosaurov a krokodílov, zavedú deti do magického sveta, kde sa rozpráva len po anglicky. Angličtina je podávaná prirodzenou a zábavnou formou dramatizácie príbehov Hocus a Lotus, hier a pesničiek. Kurz Hocus-Lotus vychádza z metódy naratívneho formátu a vytvoreného profesorkou Traute Taeschner na Univerzite v Ríme v spolupráci s viacerými významnými európskymi univerzitami.

Viac o metóde http://www.hocus-lotus.sk/12?t=Zakladne-informacie-o-metode

Dĺžka hodiny je cca 45 minút, pričom dĺžka samotných aktivít a výuky závisí od pozornosti detí, ktorá je v tomto veku nestála. Štruktúra hodiny má pravidelné prvky.

http://www.hocus-lotus.sk/magicke-ucenie

Príbehy sú tvorené jednoducho detsky s využitím najpoužívanejších rečových prostriedkov prezentovaných v krátkych muzikálových pesničkách. Učiteľ počas hodiny interpretuje deťom rozprávku tým, že ju divadelne znázorňuje, pričom deti s podporou rodiča po ňom opakujú jednotlivé frázy, jeho pohyb, mimiku a gestá.

Prečo sa kurzu zúčastniť:

- efektívna výučba angličtiny prirodzeným spôsobom prostredníctvom príbehov, zábavy, emócií a intenzívneho zážitku

- výskumami overený formát v mnohých krajinách sveta
- čím skôr začína dieťa s novým jazykom, tým si ho ľahšie osvojí, hlavne po fonetickej stránke, dôležité je vytváranie si pozitívneho vzťahu k novému jazyku a zaviesť Hocusa aj do domáceho prostredia

- na hodinách sa neučíme slová ale fixujú sa celé frázy, ktoré nie sú vytrhnuté z kontextu

Domáce úlohy:

- aspoň 1 aktivita denne (5-10 minút)

- pozrieť si denne DVD – príbeh, ktorý preberáme

- počúvať CD s pesničkami v aute, pri hraní sa, papaní, zaspávaní a pod.

- čítať si knižky Hocus Lotus

Práve každodennosť počúvania a používania cudzieho jazyka je dôležitá pre jeho prirodzené osvojenie v rannom veku.

Kurz vedie: Mgr. Silvia Bobošíková

Viac informácií a nahlasovanie: tel: 0905 341 361, email: bobosikovas@gmail.com

O pravidlách

Potrebujete: tričko Hocus-Lotus a prezúvky