Minifit

Veková skupina: 3-10 mesiacov, 11-17 mesiacov, 18-24 mesiacov, 25-36 mesiacov

Kedy: v utorky, štvrtky v dopoludňajších hodinách

Cena: 40 € / 8 hodín(možnosť 2 náhradných hodín)

Popis: Už názov prezrádza, že pôjde o hodiny plné pohybu, hry a cvičenia pre tých najmenších. V každej skupine pracujeme s ohľadom na špecifiká, potreby a možnosti daného veku detí. S využitím rôznych pomôcok, hračiek, pesničiek, riekaniek sa snažíme všestranne rozvíjať detský pohybový aparát, jemnú a hrubú motoriku dieťaťa. Rodič sa aktívne podieľa na cvičení, podporuje a pomáha dieťaťu, čím sa medzi nimi upevňuje dôležitá väzba. Nezanedbateľným pozitívom je sociálny rozmer pre dieťa aj rodiča. Dieťa má možnosť nadväzovať prvé sociálne väzby v kruhu rovesníkov a vy ho pri tom môžete sledovať.

Kurz vedie: Mgr. Lenka Simandlová

Viac informácií a nahlasovanie: tel: 0910 181 879, 0918 901 264,

email: info@l-activity.sk

O pravidlách

Potrebujete: pohodlné oblečenie